Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) APK icon

Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) apk

Download Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) apk for free

Package Name: air.com.littlebigplay.games.free.slovogram

Developer: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games

Category: Free Word Games

Publish Date:

Version: 15

Requirements: Android 9 and above

File Size: 21M

Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Screenshot
Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Screenshot
Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Screenshot
Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Screenshot
Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) Screenshot

Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma)

Kolik českých slov dokážeš nalézt v naší nové originální slovní hře Slovo Gram? Myslíš, že se dostaneš do TOP20?

✓ Slovo Gram je nová česká slovní hra se spoustou zábavy pro všechny, co mají rádi slovní hry a výzvy.
✓ Slovo Gram obsahuje 8 různých herních módů, takže se nudit určitě nebudeš!
✓ Slovo Gram je plně v češtině!

PROČ STAHOVAT:

✓ Originální česká slovní hra s 8 herními módy
✓ Zahrnuto více než 500 000 českých slov
✓ Vytvořeno českými vývojáři
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
✓ Tabulka TOP20 - porovnej svoje skore s ostatnimi lidmi
✓ Zdarma ke stažení
✓ Jednoduchá ale chytlavá slovní hra
✓ Nastav si svoji barvu pozadí a další nastavení
✓ Můžeš sdílet svoje body přes Facebook, Email, SMS

JAK HRÁT:

✓ Klepnutím na jednotlivá písmenka tvoř slova s 3-10 písmeny. Každé nalezené slovo přidá nová písmenka. Pozor, žádné písmenko se nesmí vyskytnout nad herní plochou, jinak hra končí. Získej co nejvíce bodů a odešli svoje body do celosvětové tabulky. V plné verzi si hru si můžeš také kdykoli uložit a pokračovat v hraní později.

HERNÍ MÓDY:

✓ Výzva
✓ Rychlovka
✓ Atak
✓ 48 Písmen
✓ Časovka
✓ 1 Extra
✓ 10 Slov
✓ Souboj 2P

DATABÁZE SLOV:

✓ Hra obsahuje více než 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Děkujeme za pochopení.

Moc děkujeme za výběr naší hry Slovo Gram a přejeme příjemnou zábavu!

Pokud chcete podpořit naši hru a pomoci nám vytvářet další české hry, prosím ohodnoťte naši hru nebo přejděte na plnou verzi s více módy a bez reklam. Moc děkujeme za podporu.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na [email protected]

Facebook fanouškovská stránka: Slovo Gram na Facebooku! How many Czech words can you find in our new original word game Word Gram? Do you think you'll get to TOP20?

Gram Word Gram is a new Czech word game with lots of fun for everyone who likes word games and challenges.
✓ The word Gram contains 8 different game modes, so you won't get bored!
Gram The word Gram is fully in Czech!

WHY DOWNLOAD:

✓ Original Czech word game with 8 game modes
500 More than 500,000 Czech words included
✓ Created by Czech developers
✓ You can play offline or online to submit your points.
✓ Table TOP20 - compare your score with other people
✓ Free Download
✓ Simple but catchy word game
✓ Set your background color and other settings
✓ You can share your points via Facebook, Email, SMS

HOW TO PLAY:

✓ Tap each letter to form words with 3-10 letters. Each word found adds new letters. Attention, no letter must appear above the board, otherwise the game ends. Earn as many points as possible and submit your points to the global table. You can also save the game in full version at any time and continue playing later.

GAME MODES:

✓ Challenge
✓ Quickie
✓ Attack
B 48 Letters
✓ Time trial
1 Extra
✓ 10 Words
✓ Clash 2P

WORD DATABASE:

✓ The game contains more than 500,000 Czech words, but due to the vastness of the Czech language, we are unable to include all words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word. Thank you for your understanding.

Thank you very much for choosing our game Word Gram and have fun!

If you want to support our game and help us create more Czech games, please rate our game or go to the full version with more fashion and no ads. Thank you very much for your support.

If you have any questions, please contact us at [email protected]

Facebook fan page: The word Gram on Facebook!
Editor's Note

Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) has designed and announced by LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games. The company who the designed and launched has a wisely knowledge about applications and you will not regret after you download the apk file from our website. You can download the apk file whenever or wherever you want with pretty easy steps. We also scan applications those we are providing you so you don’t have to worry if they have harmful software or viruses. After you download the Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) apk please check out our other applications from our website.