Pikku Kakkosen Eskari APK icon

Pikku Kakkosen Eskari apk

Download Pikku Kakkosen Eskari apk for free

Package Name: fi.yle.p2eskari

Developer: Yleisradio Oy

Category: Free Educational Apps

Publish Date:

Version: 1.0.3

Requirements: Android 16 and above

File Size: 59M

Pikku Kakkosen Eskari Screenshot
Pikku Kakkosen Eskari Screenshot
Pikku Kakkosen Eskari Screenshot
Pikku Kakkosen Eskari Screenshot
Pikku Kakkosen Eskari Screenshot

Pikku Kakkosen Eskari

PIKKU KAKKOSEN ESKARI

Pikku Kakkosen Eskari -sovellus on suunniteltu esiopetusikäisille lapsille yhteistyössä eri alojen ammattilaisten sekä pedagogien kanssa. Se täydentää Pikku Kakkosen digitaalisen leikin palveluja. Eskari-sovelluksen parissa lapsi pääsee loistamaan taidoillaan ja oppimaan uutta omalla tasollaan tavoitteellisesti ja hauskasti. Pikku Kakkosesta tuttu Reppu-Heppu ja hänen uudet eskarikaverinsa kannustavat leikkiin.

Pikku Kakkosen Eskarissa pelaillaan ja leikitään esiopetuksessakin eteen tulevien aiheiden parissa. Sisällöt on toteutettu niin, että lukutaidoton lapsi voi käyttää niitä itsenäisesti ja omaan tahtiin. Sovellus tulee täydentymään useilla erilaisilla sisältökokonaisuuksilla, joista ensimmäisenä on lukivalmiudet.

LUKIVALMIUDET

Niilo Mäki Instituutin kanssa yhteistyössä toteutetussa lukivalmiuksiin liittyvässä kokonaisuudessa lapsi pääsee kirjainten maailmaan. Leikin kautta tutustutaan sanoihin, kirjainten ja äänteiden yhteyksiin ja tavuihin.

TURVALLISUUS JA YKSITYISYYS

Sovellukseen luotujen profiilien tiedot tallentuvat ainoastaan sille laitteelle, jolle sovellus asennetaan. Tietoja ei missään vaiheessa tallenneta Ylen järjestelmiin.

Sovelluksen käyttöä mitataan anonyymisti yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Ylen tietosuojalauseke löytyy täältä: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/tietosuojalauseke

HALUAMME KEHITTYÄ
Kehitämme Pikku Kakkosen Eskari -sovellusta jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jonka avulla voimme rakentaa entistä toimivampaa ja innostavampaa kokonaisuutta. Palautetta voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Pikku Kakkosen Eskarin tuki:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/19/pikku-kakkosen-eskari-sovelluksen-ukk-usein-kysytyt-kysymyksetPIKKU KAKKOSEN ESKARI

Little Kakkonen's Eskari app is designed for pre-school children in collaboration with professionals and educators from different fields. It complements Pikku Kakkonen's digital play services. With the Eskari app, the child can shine with his skills and learn new things at his own level with purpose and fun. Reppu-Heppu familiar with Little Kakkos and his new escort friends encourage play.

Little Kakkonen at Eskar is playing and playing with pre-school subjects. Content has been implemented so that an illiterate child can use them independently and at their own pace. The application will be complemented by a number of different content entities, the first of which is readability.

READERS RESPONSE

In a book readership together with the Niilo Mäki Institute, the child can access the world of letters. Through the play, you get to know the words, the connection between letters and sounds and the bytes.

SECURITY AND PRIVACY

The profile information created for the application is only stored on the device on which the application is installed. Data is never stored on YLE systems.

Application usage is measured anonymously with respect for privacy. You can find Yle's Privacy Statement here: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/privacy\t

WE WANT TO DEVELOP
We are constantly developing the Little Kakkonen Eskari app. We will be happy to receive feedback that will help us build a more functional and inspiring whole. Feedback can be sent to [email protected]

Little Kakkonen's Eskar Support:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/19/pikku-kakkosen-eskari-sovelluksen-ukk-usein-kysytyt-kysymykset
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download Pikku Kakkosen Eskari for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 16 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the Pikku Kakkosen Eskari apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Educational. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.