ViVa APK icon

ViVa apk

Download ViVa apk for free

Package Name: se.sjofartsverket.viva

Developer: Swedish Maritime Administration

Category: Free Weather Apps

Publish Date:

Version: 2.3.2

Requirements: Android 21 and above

File Size: 31M

ViVa Screenshot
ViVa Screenshot
ViVa Screenshot
ViVa Screenshot
ViVa Screenshot

ViVa

ViVa, Sjöfartsverkets informationstjänst för väder, vind och vattenstånd, ger dig observationer i nära realtid. Sjöfartsverket och SMHI har över 100 väderstationer runt Sveriges kust och i några sjöar och vattendrag. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt. Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.ViVa, the Swedish Maritime Administration's information service for weather, wind and water levels, gives you observations in close real time. The Swedish Maritime Administration and SMHI have over 100 weather stations around Sweden's coast and in some lakes and streams. The measuring stations provide information on wind speed, wind direction, water level, water flow, water temperature, water salinity and density, air pressure, humidity and air temperature and visibility. Each station has, based on the needs of the commercial shipping, a specific set of sensors and it therefore varies which parameters, of the above mentioned, are measured in each location.

The Swedish Maritime Administration is not responsible for ensuring that all information is correct. Anyone who operates a particular area is responsible for making an assessment of the prevailing weather and water conditions.
Editor's Note

ViVa is a pretty useful app whenever you need it to use. You can download the latest version of the app which is 2.3.2 from our website for free. ViVa apk can be installed to any android devices such as smart phones, tablets etc. You also can check out the website by clicking the link in the description that we put for you in case if you wonder or need. Supported android versions are Android 21 and above. Also please don’t forget that we provide you to download original apk file faster than any other platform that you are going to find. Thank you for choosing our website. Don’t forget to check out other apps those we provide at best maximum download speed.

Comments

 • user Thomas Olsson apkdeer profile image
  2 weeks ago Thomas Olsson

  Version 2.4.0 (14 May 2020) works once. Then hangs with white screen until I clear data. OnePlus7Pro.

 • user Johan Persson apkdeer profile image
  2 months ago Johan Persson

  Fin app! använder den ofta. Det hade varit väldigt fint om man kunde göra en widget som visar en viss station med historik.

 • user Bonus Familjen apkdeer profile image
  9 months ago Bonus Familjen

  funkar perfekt

 • user David Hansson apkdeer profile image
  10 months ago David Hansson

  Bra app men jag skulle vilja välja ut enstaka mätvärden från stationer och visa dessa direkt under favoriter eller ännu hellre som widgets.

 • user Sahid Khan apkdeer profile image
  8 years ago Sahid Khan

  Great app. All works fine. Android 2.1. Tablet X6D.