DrWidget Normy i Skale APK icon

DrWidget Normy i Skale apk

Download DrWidget Normy i Skale apk for free

Package Name: pl.mednt.standardandscales

Developer: LekSeek®

Category: Free Medical Apps

Publish Date:

Version: 1.4.0

Requirements: Android 16 and above

File Size: 3.6M

DrWidget Normy i Skale Screenshot
DrWidget Normy i Skale Screenshot
DrWidget Normy i Skale Screenshot
DrWidget Normy i Skale Screenshot
DrWidget Normy i Skale Screenshot

DrWidget Normy i Skale

DrWidget Normy i Skale to aplikacja, dzięki której lekarze w każdej chwili mają dostęp do norm i skal medycznych powszechnie stosowanych w medycynie. Przy pomocy tego nowoczesnego narzędzia mobilnego można precyzyjnie ocenić stan pacjenta, by następnie wybrać najlepszą metodę leczenia.

Aplikacja składa się z dwóch modułów głównych. Pierwszy z nich to "Normy i Skale". Użytkownicy znajdą tutaj listę prawie 90 metod pomiaru różnych objawów i schorzeń. Korzystając z opcji wprowadzenia do skali danych konkretnego pacjenta, lekarz może szybko zinterpretować je według obowiązujących kryteriów.

Natomiast drugi moduł to "Kategorie". Dzięki niemu możliwe jest znalezienie norm i skal stosowanych w badaniach konkretnych układów (np. pokarmowego, krążenia) lub w wybranych działach medycyny (np. onkologia).

DrWidget Normy i Skale został stworzony po to, aby ułatwić codzienną pracę lekarzy. Wygodna wyszukiwarka, intuicyjne menu, możliwość wprowadzania danych pacjenta – to niekwestionowane atuty aplikacji. Warto dodać, że jest ona bardzo prosta w obsłudze, a wszystkie dane przedstawione są w sposób czytelny.

Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przez firmę LekSeek Polska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązań mobilnych dla sektora medycznego.DrWidget standards and scales is an application which allows doctors at any time have access to medical standards and scales commonly used in medicine. With the help of this modern mobile tools you can accurately assess the patient's condition, then to choose the best method of treatment.

The application consists of two main modules. The first is the "Standards and scales." Users will find a list of nearly 90 different methods of measurement of symptoms and illnesses. Using the option to scale introduction of data of a particular patient, the doctor can quickly interpret them according to the current criteria.

While the second module is the "Categories". With it, it is possible to find norms and scales used in the study of specific systems (e.g.,. Gastrointestinal diseases) or in selected fields of medicine (eg. Oncology).

DrWidget Standards and Scales was created in order to facilitate the daily work of doctors. Easy search, intuitive menus, the ability to input patient data - is unquestionable advantages of the application. It is worth noting that it is very easy to use, and all data are presented clearly.

The application is free of charge. It was made by the company LekSeek Poland, renowned manufacturer of advanced mobile solutions for the medical sector.
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download DrWidget Normy i Skale for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 16 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the DrWidget Normy i Skale apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Medical. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.