Mitt Hjem APK icon

Mitt Hjem apk

Download Mitt Hjem apk for free

Package Name: no.hkraft.mitthjem

Developer: Haugaland Kraft AS

Category: Free House & Home Apps

Publish Date:

Version: 2.1.14995

Requirements: Android 23 and above

File Size: 56M

Mitt Hjem Screenshot
Mitt Hjem Screenshot
Mitt Hjem Screenshot
Mitt Hjem Screenshot

Mitt Hjem

Mitt Hjem er appen for deg som kjøper strøm, bredbånd eller andre produkter fra Haugaland Kraft. Mitt Hjem gir deg oversikt over kundedata, strømpriser og forbruk av strøm. Nye produkter, tilbud og tjenester gjøres tilgjengelig for deg etterhvert som de lanseres. Eksempler på dette kan være lokal strømproduksjon (solceller), lagring av strøm (med batterier) og smarthusteknologi.

Har medlem av husstanden ulike avtaler med Haugaland Kraft kan disse legges til slik at dere får en total oversikt over kundeforhold i husholdningen.

Med den nye AMS-måleren vil du få bedre oversikt og kontroll over ditt forbruk, og vi ønsker med appen og kommende smart teknologi å sette deg i førersetet. Vær smart, vær trygg – Mitt Hjem.My Home is the app for those who buy power, broadband or other Haugaland Kraft products. My Home gives you an overview of customer data, power prices and power consumption. New products, offers and services are made available to you as they are launched. Examples include local power generation (solar cells), power storage (with batteries) and smart home technology.

If a member of the household has different agreements with Haugaland Kraft, these can be added to give you a complete overview of customer relationships in the household.

With the new AMS meter you will get better overview and control of your consumption, and we want with the app and upcoming smart technology to put you in the driver's seat. Be smart, be safe - My Home.
Editor's Note

Mitt Hjem is a pretty useful app whenever you need it to use. You can download the latest version of the app which is 2.1.14995 from our website for free. Mitt Hjem apk can be installed to any android devices such as smart phones, tablets etc. You also can check out the website by clicking the link in the description that we put for you in case if you wonder or need. Supported android versions are Android 23 and above. Also please don’t forget that we provide you to download original apk file faster than any other platform that you are going to find. Thank you for choosing our website. Don’t forget to check out other apps those we provide at best maximum download speed.

Comments

  • user Asbjørn Rasmussen apkdeer profile image
    6 months ago Asbjørn Rasmussen

    når en åpner applikasjonen, så jobber den med å hente inn informasjonen, men det skjer lite. Den jobber og jobber uten at noe skjer