Hitta.se APK icon

Hitta.se apk

Download Hitta.se apk for free

Package Name: se.hitta.android.app

Developer: Hitta.se

Category: Free Tools Apps

Publish Date:

Version: 5.0.9

Requirements: Android 10 and above

File Size: 7.5M

Hitta.se Screenshot
Hitta.se Screenshot
Hitta.se Screenshot
Hitta.se Screenshot
Hitta.se Screenshot

Hitta.se

Hitta.se hjälper dig att söka efter alla svenska telefonnummer och annan intressant information om personer, företag och platser.

Vi använder oss av den mest kompletta listan över svenska telefonförsäljare. Listan hålls ständigt uppdaterad av rapporter från våra användare och är under konstant granskning av oss.

hitta.se-appens huvudfunktioner:

Nummersök
* Hitta vem som döljer sig bakom ett okänt nummer genom att enkelt kopiera det till hitta.se-appen. En snabb sökning kommer ge dig fullständigt namn, adress och annan intressant information som du bara kan hitta i vår app.

Sök efter vad som helst
* Du kan söka efter restauranger i närheten, personer som bor i ett visst område eller rekommenderade hantverkare. Här hittar du foton, omdömen från våra användare, finansiell information om företag och mycket mer.


Sveriges bästa sök!

"Årets vinnare fortsätter att ständigt utvecklas och har det senaste året visat att det här är en sajt som inte nöjer sig." - Internet World

Med över 3 miljoner användare per vecka är hitta.se Sveriges mest använda tjänst för sökningar av svensk information.

FLER FUNKTIONER

* Vem bor där?
Sök på en adress för att se vilka personer eller företag som finns på den platsen.

* I din närhet
Undrar du vilken biograf, gatukök eller bilverkstad som finns nära dig? Sök bland alla företag och personer i närheten av din GPS position.

* Hitta platser
Alla Sveriges orter, samhällen, sevärdheter, vägar, postnummer med mera på samma ställe.

* Spara dina favoriter
Alltid rätt nummer och adress även om dina vänner eller favoritföretag flyttar eller byter nummer.

* Utökad bolagsinformation och gratis årsredovisningar

* Nytt kartläge: Livsstilskartan, se vad dina grannar tjänar och röstar på

* Nytt kartläge: Tomtgränser och fastigheter

* Friluftskarta

* Intressepunkter

* Restider: Nu kan du trycka på en hållplats/station för att se nästa och kommande avgång

* Snabbt!
Låt vår supersnabba sökmotor göra jobbet åt dig.


För mer information om vilka behörigheter vi kräver och varför se:
http://www.hitta.se/app-permissions-androidHitta.se helps you search for all Swedish telephone numbers and other interesting information about people, companies and places.

We use the most complete list of Swedish telemarketers. The list is kept constantly updated by reports from our users and is under constant review by us.

meet.se's main features:

Number Search
* Find who is hiding behind an unknown number by simply copying it to the vindi.se app. A quick search will give you complete name, address and other interesting information that you can only find in our app.

Search for anything
* You can search for nearby restaurants, people living in a particular area or recommended craftsmen. Here you will find photos, reviews from our users, financial information about companies and much more.


Sweden's best search!

"This year's winner continues to evolve and has shown in the past year that this is a site that is not content." - Internet World

With over 3 million users per week, fann.se is Sweden's most used service for searching Swedish information.

MORE FUNCTIONS

* Who lives there?
Search for an address to see which people or companies are in that location.

* In your vicinity
Do you wonder which cinema, snack bar or car workshop is near you? Search all companies and people near your GPS position.

* Find locations
All of Sweden's towns, communities, attractions, roads, zip codes and more at the same place.

* Save your favorites
Always the right number and address even if your friends or favorite companies move or change numbers.

* Extended company information and free annual reports

* New map mode: Lifestyle map, see what your neighbors serve and vote for

* New map mode: Land borders and properties

* Outdoor map

* Points of Interest

* Travel times: Now you can press a stop / station to see the next and next departure

* Fast!
Let our super-fast search engine do the work for you.


For more information on what permissions we require and why see:
http://www.hitta.se/app-permissions-android
Editor's Note

Hitta.se has designed and announced by Hitta.se. The company who the designed and launched has a wisely knowledge about applications and you will not regret after you download the apk file from our website. You can download the apk file whenever or wherever you want with pretty easy steps. We also scan applications those we are providing you so you don’t have to worry if they have harmful software or viruses. After you download the Hitta.se apk please check out our other applications from our website.

Comments

 • user Yassmina A Youkhanna apkdeer profile image
  2 weeks ago Yassmina A Youkhanna

  Väldigt smidigt att söka upp efter vare sig numret, namn osv. Är super nöjd med denna app👍👍

 • user carl robert apkdeer profile image
  2 weeks ago carl robert

  Vemj

 • user Stefan Oscarson apkdeer profile image
  1 month ago Stefan Oscarson

  Varför fungerar inte nummerpresentatören? Jag har Android 9.

 • user Pooya Parsian apkdeer profile image
  1 month ago Pooya Parsian

  Not stable app It does only collect information from users. Worthless!!

 • user Sherko Ghaderi apkdeer profile image
  2 months ago Sherko Ghaderi

  Jag tycker om.

 • user András Váncsa apkdeer profile image
  3 months ago András Váncsa

  Kanske en export, import funktion för favoriter, så att man inte förlorar allt om man byter/installerar om telefonen?

 • user Touqeer Abid apkdeer profile image
  3 months ago Touqeer Abid

  V nice

 • user Vivi-Ann Johanson apkdeer profile image
  4 months ago Vivi-Ann Johanson

  Snabbt, exakt, tydligt

 • user Ahmed Zaher Nassif apkdeer profile image
  5 months ago Ahmed Zaher Nassif

  Amazing app

 • user Kerim Tozo apkdeer profile image
  5 months ago Kerim Tozo

  Good, chrome is a Google search engine.., oh right, this is an other app, ..good, very good. No other app can do what this one can, except a number of other apps.