Dietist Net - Norge APK icon

Dietist Net - Norge apk

Download Dietist Net - Norge apk for free

Package Name: no.kostdata

Developer: Kost och Näringsdata

Category: Free Medical Apps

Publish Date:

Version: 1.4

Requirements: Android 4 and above

File Size: 11M

Dietist Net - Norge Screenshot
Dietist Net - Norge Screenshot

Dietist Net - Norge

Dietist Net for Android-enheter brukes til å lage en matdagbok for å sende til ernæringsfysiolog / kostholdsekspert som bruker Dietist Net Pro på datamaskinen sin.

En matdagbok kan være opptil 30 dager for hver 9 måltider.
Du fyller i næringsmidler at hvert måltid består av, og du kan ta bilder av måltidet. Du kan også angi tidspunktet for den aktuelle måltid, og hvis du ønsker kan du stille inn dato, navn og skriv inn fritekst informasjon om hver eneste dag.

Appen bruker de samme næringsmidler databaser som Dietist Net Pro som betyr rundt 30.000 produkter (Matvaretabellen, Produsenter, Millum PDB, Svenske livsmedelsverket, Dabas og den amerikanske motstykke til Matvaretabellen). Hvis du fortsatt savner noen matvare eller oppskrift du kan lage det selv.

Funksjonalitet for å sende dagboken, lage dine egne matvarer og oppskrifter og til å velge databaser fra hvor du vil søke etter matvarer fra ligger under menyknappen øverst til venstre.

Hvis noe er uklart, eller hvis du trenger hjelp, er du alltid velkommen til å sende e-post til [email protected] eller å ringe eller tekste til +46 733 826 388Dietist Net for Android devices used to create a food diary to send to nutritionist / dietitian who uses Dietist Net Pro on their computer.

A food diary can be up to 30 days for each 9 meals.
You fill in foodstuffs that every meal contains, and you can take pictures of the meal. You can also specify the time of the actual meal, and if you want you can set the date, name and enter text information every day.

The app uses the same foodstuffs databases Dietist Net Pro which means around 30,000 products (Food Composition Table, Manufacturers, millum PDB, Swedish National Food Administration, Dabas and the American counterpart to the Food Composition Table). If you still miss any food or recipe you can make it yourself.

Functionality to send the diary, make your own foods and recipes and to select databases from which you want to search for foods from the menu button located on the top left.

If anything is unclear, or if you need help, you are always welcome to send email to [email protected] or call or text to +46 733 826 388
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download Dietist Net - Norge for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 4 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the Dietist Net - Norge apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Medical. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.