Alle Mot 1 APK icon

Alle Mot 1 apk

Download Alle Mot 1 apk for free

Package Name: no.nrk.allemot1

Developer: NRK

Category: Free Entertainment Apps

Publish Date:

Version: 1.1.5

Requirements: Android 19 and above

File Size: 25M

Alle Mot 1 Screenshot
Alle Mot 1 Screenshot
Alle Mot 1 Screenshot
Alle Mot 1 Screenshot
Alle Mot 1 Screenshot

Alle Mot 1

Spel med når Alle mot 1 går på NRK1 på laurdagar.

Du deltek ved å svare i appen og kjempar saman med andre sjåarar mot deltakaren i studio. Dersom du er heldig kan du vinne pengepremien på opp til 100 000 kroner.

Programmet handlar om å gjette nærast riktig svar på rare, morosame og spektakulære eksperiment som:
Kor lang tid tek det å dela ein bil i to?
Kor mange meter klarar ein klatrar å klatra opp eit tau?

Det er sjølvsagt heilt gratis å delta vi Alle mot 1-appen.
Du kan spela med kvar laurdag frå 22. februar til 25. april 2020, med unntak av 28. mars.

Alle kan delta men du må registrere telefonnummer og vere fylt 13 år for å kunne vinne pengepremien.
Telefonnummeret blir kun brukt til å kontakte vinnaren, som blir trekt ut blant registrerte spelarar.

Dersom du registrerer deg vil du hjelpe oss med, og vere ein del av, statistikk over korleis Noreg gjer det undervegs i programmet. Vi håpar du tek deg tid til dette, men det er ikkje eit krav for å delta i spelet.

Dersom du opplever problem med spelet, kan du kontakte oss på: [email protected] with when All Against 1 goes on NRK1 on Saturdays.
 
You share by responding in the app and competing with other drivers against the studio participant. If you are lucky you can win the cash prize of up to NOK 100,000.
 
The program is about guessing just about the right answer to weird, fun and spectacular experiments like:
How long does it take to split a car in two?
How many meters can a climber manage to climb a rope?
 
Of course, it is absolutely free to join us All Against the 1 app.
You can play with Saturday from February 22 to April 25, 2020, with the exception of March 28.
 
Everyone can participate but you must register your phone number and be 13 years old to win the cash prize.
The phone number is only used to contact the winner, which is extracted from registered players.
 
If you register you will help us with, and be part of, statistics on how Norway does it underway in the program. We hope you take the time to do this, but there is no requirement to participate in the game.
 
If you experience a problem with the game, please contact us at: [email protected]
Editor's Note

Alle Mot 1 has designed and announced by NRK. The company who the designed and launched has a wisely knowledge about applications and you will not regret after you download the apk file from our website. You can download the apk file whenever or wherever you want with pretty easy steps. We also scan applications those we are providing you so you don’t have to worry if they have harmful software or viruses. After you download the Alle Mot 1 apk please check out our other applications from our website.

Comments

 • user Deirdre Kennedy apkdeer profile image
  6 days ago Deirdre Kennedy

  Installed fine but overlapping of text on the screen and does not allow the Register button to activate. Hopeless on my Smart phone, Nokia 1. This App needs to be tested across devices.

 • user Victor JH apkdeer profile image
  3 weeks ago Victor JH

  Burde vært en nedtelling for å avgi svar. Blir stressa av å ikke vite hvor mye tid som gjenstår

 • user Fredrik Hansen apkdeer profile image
  1 month ago Fredrik Hansen

  Fungerer kun sidelengs. Valgene og knappen er under skjermkanten og kan følgelig ikke trykkes på. Ødelegger hele moroen med TV-programmet.

 • user Kenneth Sætrevik apkdeer profile image
  1 month ago Kenneth Sætrevik

  Krashet etter 10 sekunder

 • user Kim Silkebækken apkdeer profile image
  1 year ago Kim Silkebækken

  Funker endelig, men krevde en del kåling. Måtte reinstallere, force stop og deretter slette alle data fra apps.

 • user Tobias Samsonsen apkdeer profile image
  1 year ago Tobias Samsonsen

  kunne ikke svare maks

 • user Ole-Kristian Hessevik Liseth apkdeer profile image
  1 year ago Ole-Kristian Hessevik Liseth

  Kommer ikkje inn

 • user chico31 apkdeer profile image
  1 year ago chico31

  Treg, krasjer, stopper opp. Helt håpløs.

 • user NordicFlame apkdeer profile image
  1 year ago NordicFlame

  Hva med oss 12 åringer! Det står under 12 og 13-17. Eg synts vi skal ha en V.I.P alder neste sesong!

 • user DragonmasterNOR apkdeer profile image
  1 year ago DragonmasterNOR

  Appen fungerer ikke, klarer ikke å logge inn mens showet går. Prøvde løsningen foreslått av utvikler, men hjalp ikke.