MAX Geheugentrainer APK icon

MAX Geheugentrainer apk

Download MAX Geheugentrainer apk for free

Package Name: nl.omroepmax.geheugentrainer

Developer: Omroepvereniging MAX

Category: Free Educational Apps

Publish Date:

Version: 1.4

Requirements: Android 19 and above

File Size: 36M

MAX Geheugentrainer Screenshot
MAX Geheugentrainer Screenshot
MAX Geheugentrainer Screenshot
MAX Geheugentrainer Screenshot
MAX Geheugentrainer Screenshot

MAX Geheugentrainer

MAX GEHEUGENTRAINER APP – ELKE DAG EEN FIT GEHEUGEN

Train je brein op een laagdrempelige manier met de gratis MAX Geheugentrainer app. Deze leuke én uitdagende app is gebaseerd op het populaire televisieprogramma van Omroep MAX en bevat o.a. het Boodschappenspel, Zoekplaatje en Letterregen.

De MAX Geheugentrainer app is de officiële applicatie voor tablet en smartphone bij het gelijknamige televisieprogramma van MAX.

SPEEL DE LEUKSTE GEHEUGENSPELLEN

De app beschikt over 14 minispellen, verdeeld over de categorieën Geheugen, Rekenen, Concentratie en Taal. Elk spel is voor iedereen makkelijk te leren en in drie verschillende niveaus te spelen.

Natuurlijk bevat de app het befaamde Boodschappenspel. Maar ook met andere populaire spellen uit het televisieprogramma kunt je aan de slag: het Zoekplaatje, het Correctiespel en Letterregen. En speciaal voor De MAX Geheugentrainer app is er nog een tiental extra hersenkrakers ontwikkeld: de Boodschappenteller, Wegwijs, het Sorteerspel de Woordzoeker, het Tegelspel, de Rekentegels, het Optelspel, Samenvoegen, Laag naar Hoog en het Anagrammenspel.

VERBETER JE CONCENTRATIE IN SLECHTS 10 MINUTEN PER DAG

De app bevat een dagelijkse test die spelers motiveert om op een leuke manier aan de conditie van het geheugen te werken.

De veelzijdige test, bestaande uit vijf stappen, is speciaal op het spelersniveau afgestemd. Door deze tienminutentest dagelijks te spelen kun je je concentratievermogen verbeteren.

Kortom: het ideale geheugensteuntje om de mentale fitheid in topconditie te krijgen én houden.

MEET EN VERGELIJK JE VOORTGANG

Spelers kunnen hun voortgang bijhouden of hun score per spel vergelijken met vrienden of leeftijdsgenoten. Ook zonder internetverbinding is de app te spelen, daardoor kan er altijd getraind worden.

HOUD DE APP IN DE GATEN

De MAX Geheugentrainer app wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe spellen. Zo wordt het trainen van het geheugen nooit saai!

MEER WETEN?

Heb je een vraag of opmerking over de app? Ga dan naar de website van MAX Geheugentrainer. Hier kun je ook een vraag stellen of kijken of je vraag al is beantwoord bij de Veel gestelde vragen.MAX MEMORY RAINER APP - EVERY DAY A FIT MEMORY

Train your brain in a low-threshold way with the free MAX Memory Trainer app. This fun and challenging app is based on Omroep MAX's popular television program and includes the Shopping Game, Search Image and Letter Rain.

The MAX Memory Trainer app is the official application for tablet and smartphone with the similarly named MAX television program.

PLAY THE CUTEST MEMORIAL GAMES

The app has 14 mini-games, divided over the categories Memory, Arithmetic, Concentration and Language. Every game is easy for everyone to learn and play in three different levels.

Of course, the app contains the famous Shopping Game. But you can also get started with other popular games from the television program: the Search Image, the Correction Game and the Letter Rain. And especially for The MAX Memory Trainer app, there are still a dozen extra brain teasers developed: the Shopping Counter, Guide, the Sorting Game the Word Finder, the Tile Game, the Maths Rules, the Addition Game, Merge, Low to High and the Anagram Game.

IMPROVE YOUR CONCENTRATION IN ONLY 10 MINUTES PER DAY

The app contains a daily test that motivates players to work on the condition of the memory in a fun way.

The versatile test, consisting of five steps, is specially tuned to the player level. By playing this ten-minute test daily you can improve your concentration.

In short: the ideal reminder to get and keep the mental fitness in top condition.

MEASURE AND COMPARE YOUR PROGRESS

Players can keep track of their progress or compare their score per game with friends or peers. Even without an internet connection, the app can be played, so you can always train.

KEEP THE APP IN THE HOLES

The MAX Memory Trainer app is regularly updated with new games. This way training the memory is never boring!

KNOWING MORE?

Do you have a question or comment about the app? Then go to the website of MAX Memory Trainer. Here you can also ask a question or see if your question has already been answered in the Frequently Asked Questions.
Editor's Note

You might struggle when you want to download the applications as an apk file. In this case our website always ready to help you and finish your job quick and effective as much as possible. You can download MAX Geheugentrainer apk from our website with very high download speed without facing any problem. Our website gives you all the applications for free and without subscription or registering unlike other famous apk file download platforms. Please don’t forget to look at other applications we serve you anytime and whenever you want.

Comments

 • user JeanInnocent Nyabusore apkdeer profile image
  1 month ago JeanInnocent Nyabusore

  Good to see my emprovement

 • user Meseret Hani apkdeer profile image
  1 month ago Meseret Hani

  Het is echt leuk

 • user Gail Broekhof-Tighe apkdeer profile image
  1 month ago Gail Broekhof-Tighe

  Leuk om te doen

 • user Erik Leutscher apkdeer profile image
  2 months ago Erik Leutscher

  Leuk

 • user Johan Van de Velde apkdeer profile image
  4 months ago Johan Van de Velde

  Super

 • user jordan mauch apkdeer profile image
  4 months ago jordan mauch

  Not in English!!??

 • user Leo Tormans apkdeer profile image
  4 months ago Leo Tormans

  Amazing game for memory test

 • user Marianne Goldner apkdeer profile image
  5 months ago Marianne Goldner

  Ik ben nog maar kort bezig met deze app, maar ik vind hem erg leuk. Wegwijs begrijp ik totaal niet. Je krijgt tekort de tijd om de antwoorden te bekijken, dus ik weet absoluut niet hoe ik het moet doen. Letterwirwar vind ik daarna het moeilijkst. Er zijn wel een paar gekke woorden in, die ik nog nooit heb gehoord. Maar ik woon al bijna 50 jaar in het buitenland, dus misschien is dat de reden.

 • user Taco de Vries apkdeer profile image
  5 months ago Taco de Vries

  Erg plezierig spel

 • user Jacqueline Gorter apkdeer profile image
  6 months ago Jacqueline Gorter

  Leuke spelletjes om je geheugen te trainen en een verloren momentje te vullen.