NMA agro APK icon

NMA agro apk

Download NMA agro apk for free

Package Name: lt.giscentras.nma

Developer: GIS-Centras

Category: Free Maps & Navigation Apps

Publish Date:

Version: 3.0.7

Requirements: Android 19 and above

File Size: 65M

NMA agro Screenshot
NMA agro Screenshot
NMA agro Screenshot
NMA agro Screenshot
NMA agro Screenshot

NMA agro

„NMA agro“ mobilioji programėlė skirta:
• teikti informaciją NMA apie pareiškėjų atliktas veiklas ar problemas, susijusias su skirtos paramos įsipareigojimais. Ši informacija gali būti teikiama atsidarius formą „Pranešti apie atliktą veiklą“, pasirinkus iš sąrašo reikiamą veiklą ir pateikus asmenį identifikuojančią informaciją (vardas, pavardė, valdos nr. arba projekto nr.).
• pranešti NMA apie netinkamai prižiūrimus laukus, kitus pažeidimus. Ši informacija gali būti teikiama anonimiškai, užpildant formą „Pranešti apie pažeidimus“ ir pasirinkus iš sąrašo pažeidimo tipą bei pateikus pažeidimo trumpą aprašymą.
Informacija teikiama siunčiant fotonuotraukas su x ir y koordinatėmis (angl. geotag) tiesiogiai iš vietovės.
Naudojantis programėle „NMA agro“, taip pat galima matuoti atstumus ir plotus, juos įkelti į siunčiamos informacijos aprašymą, taip papildant pranešimą.

Aktyvavus programėlę, telefone turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija (GPS) ir duomenų siuntimas mobiliuoju ryšiu (mobilusis internetas).

Kaip naudotis programėle skaitykite - https://www.nma.lt/index.php/apatinis-meniu/nma-agro/18467NMA Agro Mobile Gadget for:
• Provide information to the NMA on the activities or problems encountered by the applicants in relation to the support commitments. This information can be provided by opening the "Notify me of the activities" form, choosing from the list of required activities and providing information identifying the person (name, surname, number of the company or project number).
• Inform the NMA of improperly maintained fields, other violations. This information can be provided anonymously by completing the "Notify Infringements" form and selecting the breach type from the list and providing a brief description of the violation.
Information is provided by sending photographs with x and y coordinates (geotag) directly from the location.
Using the NMA Agro tool, it is also possible to measure distances and areas, upload them to the description of the information sent, thus completing the message.

When the gadget is activated, the location function (GPS) and cellular data (mobile Internet) must be activated in your phone.

Read how to use the gadget - https://www.nma.lt/index.php/apatinis-meniu/nma-agro/18467
Editor's Note

NMA agro is a pretty useful app whenever you need it to use. You can download the latest version of the app which is 3.0.7 from our website for free. NMA agro apk can be installed to any android devices such as smart phones, tablets etc. You also can check out the website by clicking the link in the description that we put for you in case if you wonder or need. Supported android versions are Android 19 and above. Also please don’t forget that we provide you to download original apk file faster than any other platform that you are going to find. Thank you for choosing our website. Don’t forget to check out other apps those we provide at best maximum download speed.

Comments

  • user Ruslanas Šalnis apkdeer profile image
    11 months ago Ruslanas Šalnis

    Neužkrauna žemėlapio. Nieko negaliu daryti