Tài xế xe tải GHN APK icon

Tài xế xe tải GHN apk

Download Tài xế xe tải GHN apk for free

Package Name: vn.ghn.truck.driver

Developer: GHN Logistic

Category: Free Productivity Apps

Publish Date:

Version: 1.6

Requirements: Android 10 and above

File Size: 7.5M

Tài xế xe tải GHN Screenshot
Tài xế xe tải GHN Screenshot
Tài xế xe tải GHN Screenshot
Tài xế xe tải GHN Screenshot
Tài xế xe tải GHN Screenshot

Tài xế xe tải GHN

Content trên store:

Ứng dụng này dành cho tài xế của GHN Logistics

Giao diện trực quan dễ sử dụng cùng với các tính năng nổi bật hỗ trợ tài xế xe tải quản lý đơn hàng và hành trình của mình tốt hơn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

1: Tải xuống và cài đặt ứng dụng GHN Logistics Truck Driver
2: Mở ứng dụng, bật quyền truy cập vị trí và thông báo
3: Đăng nhập vào ứng dụng bằng tải khoản tài xế
4: Thông tin đơn hàng nhanh chóng được cập nhật và theo dõi đơn hàng dễ dàng.Content on store:

This app is for GHN Logistics drivers

The intuitive and easy-to-use interface with outstanding features supports truck drivers to manage their orders and itineraries better.

HOW TO USE THE APPLICATION

1: Download and install GHN Logistics Truck Driver application
2: Open the app, turn on location access and notifications
3: Log in to the application using the driver account
4: Order information is quickly updated and tracked easily.
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download Tài xế xe tải GHN for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 10 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the Tài xế xe tải GHN apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Productivity. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.